Banker

Belize er ansett å være en sann bank fristed, en av de siste stedene på jorden. Det er fem innenlandske banker og flere internasjonale banker i Belize.

Banking hemmelighold er fortsatt på plass her, selv om det er økt press fra USA for å gi åpenhet om eiendeler holdt i Belize banker. Likviditet av bankene er høy, 25% er det betydelig mer enn vestlige banker. Men, så er det ingen innskuddsgarantiordninger i Belize, så hvis en Belize bank ville gå ut av business, ville banken må være konkurs og det er eiendeler solgt før eventuelle gjenværende midler kan returneres til kontohavere.

Rentene i Belize er også svært høy, regne med å betale ca 15% for et boliglån - og ikke forventer å kunne finansiere hele eiendom heller.

Vi regelmessig skrive artikler om Belize Banker og bankvirksomhet. Disse artiklene er vist nedenfor.