Belize Tourism Board (BTB)

Den Belize Tourism Board (BTB) er en del av Ministry of Tourism i Belize. Den BTB mål å utvikle og vedlikeholde et strategisk partnerskap mellom staten og privat sektor. Den BTB beskriver den visjon som "En progressiv institusjon fremme ansvarlig utvikling av reiselivsnæringen for den sosio-økonomiske veksten i Belize gjennom forsvarlig, transparent og effektivt styresett."

Oppdraget av BTB er å utvikle turisme initiativer og programmer. Det er ansvarlig for gjennomføringen turisme politikk og for å tilfredsstille behovene til besøkende.

Regjeringen i Belize har erklært at turisme er "en nasjonal prioritet." Det har til hensikt å oppnå dette prioritert i samarbeid med lokalsamfunnet, slik at turismen fordeler økonomien som helhet.